நான் யாருக்கும் பாரபட்சம் காட்டுவதில்லை. எல்லோரிடமும் நான் சமமாகவே இருக்கிறேன் - கிருஷ்ணர்

Saturday, 19 March, 2011

பகுத்தறிவு: மிக்ஸி க்ரைண்டர் லேப்டாப் அரிசி இலவசம்!

பகுத்தறிவு: மிக்ஸி க்ரைண்டர் லேப்டாப் அரிசி இலவசம்!

No comments:

Post a Comment