நான் யாருக்கும் பாரபட்சம் காட்டுவதில்லை. எல்லோரிடமும் நான் சமமாகவே இருக்கிறேன் - கிருஷ்ணர்

Friday, 21 May, 2010

பகவத் கீதை/சித்தர்கள் சூச்சுமம்

பகவத் கீதை - பார்க்க வேண்டிய ஒன்றுசித்தர்கள் பாடலில் சூச்சுமம் ஏன்?

1 comment:

Anonymous said...

பகவத் கீதை

http://vasantruban.blogspot.com/search/label/%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AF%8D%20%E0%AE%95%E0%AF%80%E0%AE%A4%E0%AF%88%28Gita%29

Post a Comment